อัพเดตล่าสุด

รายชื่อโรงงานมาใหม่

บริษัท พลาสม่า เพียวริตี้ พาวเวอร์ จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด คณฑาทอง การโยธารุ่งนภา ประสมวงศ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์กิตติกวินเรณูพืชไร่บริษัท น้ำมันศรีพลัง จำกัดบริษัท บุญศิริ โฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัดเอส.เค.โลหกิจช.เจริญคอนกรีตอู่วิชัยการช่างหัวตะพานน้ำแข็งหลอดจ.เจริญพาณิชย์วิเศษพอทเทอร์รี่บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัดบริษัท สยามสุรินทร์คอนกรีต จำกัดบริษัท อาร์ซี คอรกรีต 88 จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด วารีเทพสุรินทร์ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งปทุมทิพย์ธานีค้าไม้สามชุกการช่าง--นางยุพิน บุญทาวงศ์บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัดบริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัดบริษัท ไทย มาลายา กลาส จำกัดบริษัท ไทยโรเดน รับเบอร์ จำกัดบริษัท อาซาฮี เซเคย์(ประเทศไทย) จำกัดบริษัท น้ำแข็งบ้านหมอ จำกัดบริษัท ลวดเหล็กกล้าไทย จำกัดบีเก็ท โกรว์นายทองสี อาษาศึกบริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที.พี.เพาเวอร์ โค้ทติ้งบริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนประดิษฐ์อาร์ดแวร์บริษัท ดีไลท์ พลัส จำกัดบริษัท พูนสิน คอนกรีต จำกัด-บริษัท พี.เอส.แวกซ์เทค จำกัดบริษัท โปรพลัส 66 จำกัดบริษัท ดับบลิว จี โปรโมชั่น แอนด์ ดีไซด์ จำกัดบริษัท ชิมะคิว จำกัดบริษัท โกลบอล โฟรเซ่น ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท รอยัล ไทยฟรุ๊ต จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด นครินทร์ แฟมิลี่ ฟู้ดบริษัท ทีพีเอส โคลด์ จำกัดบริษัท เพอร์เฟค ลามิเนท จำกัดบริษัท เป็นธรรม รีไซเคิล จำกัดบริษัท โรงงานน้ำปลาฉั่วฮะเส็ง (ตราหอยหลอด) จำกัดเกียรติชลธี ซีฟู้ดส์นายนันทชัย แสงศิริทองไชยบริษัท เอฟเอ็นเอส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ชูโฟทิค จำกัดบริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัดนายสมานพันธ์ จั่นนิลบริษัท ไท้เพ้ง วาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัดบริษัท ออพเท็คส์ อินดัสทรี(ประเทศไทย) จำกัด

ผู้เข้าชม

Visitor Online :  1
Visitor Today :  310
Page View Today :  365
Visitor All :  59,975
Page View All :  95,764

หมวดโรงงาน

โรงงานเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ 3โรงงานเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม 240โรงงานเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง 516โรงงานเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่สัตว์น้ำ 90โรงงานเกี่ยวกับน้ำนม 11โรงงานเกี่ยวกับสัตว์น้ำ 25โรงงานเกี่ยวกับน้ำมัน จากพืชหรือ สัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ 40โรงงานเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ 52โรงงานเกี่ยวกับ เมล็ดพืช หรือหัวพืช 364โรงงานเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง 45โรงงานเกี่ยวกับ น้ำตาล ซึ่งทำจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน 7โรงงานเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน 20โรงงานเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร 31โรงงานเกี่ยวกับ การทำน้ำแข็ง หรือ ตัด ซอย บด หรือย่อยน้ำแข็ง 131โรงงานเกี่ยวกับ อาหารสัตว์ 50โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา 2โรงงานผลิต เอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งมิใช่ เอทิลแอลกอฮอล์ ที่ผลิตจากกากซัลไฟด์ในการทำเยื่อกระดาษ 4โรงงานทำหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อื่นๆ แต่ไม่รวมถึงโรงงานเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ในลำดับที่ 19 1โรงงานเกี่ยวกับมอลค์ หรือเบียร์ 1โรงงานเกี่ยวกับน้ำดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำอัดลม หรือน้ำแร่ 34โรงงานเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์ 0โรงงานเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน (Asbestos) หรือ หลายอย่าง 39โรงงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ ซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม 23โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี หรือแต่งสำเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย 29โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุย ซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทำด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ำมัน 4โรงงานปะกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน 3โรงงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งมิใช่ทำด้วยวิธีถัก หรือทอ 13โรงงานเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย ซึ่งมิใช่รองเท้า 115โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแต่งสำเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ 37โรงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัดหรือแต่งขนสัตว์ 0โรงงานทำพรม หรือเครื่องใช้จากหนังสัตว์หรือขนสัตว์ 4โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมิใช่เครื่องแต่งกาย หรือรองเท้าจาก 20โรงงานผลิตรองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเท้า ซึ่งมิได้ทำจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป 18โรงงานเกี่ยวกับไม้ 487โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา 2โรงงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก 82โรงงานทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 420โรงงานผลิตเยื่อ หรือกระดาษ 3โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard) 50โรงงานเกี่ยวกับเยื่อ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง 42โรงงานเกี่ยวกับ 165โรงงานเกี่ยวกับ เคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใช่ปุ๋ย 41โรงงานเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) 253โรงงานเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว 4โรงงานเกี่ยวกับสี (Paints) น้ำมันซักเงาเซแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ สำหรับใช้ยาหรืออุด 28โรงงานเกี่ยวกับ ยา 31โรงงานเกี่ยวกับ สบู่ เครื่องสำอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย 38โรงงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมี 41โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม 0โรงงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือลิกไนต์ 130โรงงานผลิต ซ่อม หล่อ หรือหล่อดอกยางนอกหรือยางในสำหรับยานพาหนะ ที่เคลื่อนที่ด้วยเครื่องกล คนหรือสัตว์ 11โรงงานเกี่ยวกับยาง อย่างใด อย่างหนึ่ง 139โรงงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก 557โรงงานผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 16โรงงานผลิตภัณฑ์ เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว 21โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้องหรือท่อสำหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟ จากดินเหนียว 71โรงงานเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ 18โรงงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ 541โรงงานเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries) 18โรงงานเกี่ยวกับถลุง ผสม ทำให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non-ferrous Metal Basic Industries) 36โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เครื่องมือหรือเครื่องใช่ดังกล่าว 30โรงงานผลิตตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทำจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ ของเครื่องเรือน หรือเครื่องตบตบแต่งดังกล่าว 30โรงงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้าง หรือติดตั้ง 161โรงงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ 510โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ หรือเครื่องกังหันดังกล่าว 32โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว 38โรงงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรสำหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้ 61โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปั่นท่อ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์ หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง การทำเหมืองแร่ การเจาะหาปิโตเลียม หรือการกลั่นน้ำมัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่ 51โรงงานผลิต ประกอบ ดัดปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคำนวณ เครื่องทำบัญชี เครื่องจักรสำหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสำหรับใช้ในการคำนวณชนิดดิจิตัล หรือชนิดอนาล็อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computer 25โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ำดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกำลั 81โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลำดับที่ 70 เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สำหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจำหน่ายไฟฟ้า 52โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคำบอกเครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องบันทึกคำบอกเครื่องบันทึกด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์ 76โรงงานผลิต ประกอบหรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลำดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 34โรงงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 34โรงงานเกี่ยวกับเรือ 17โรงงานเกี่ยวกับ รถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า 1โรงงานเกี่ยวกับรถยนต์ หรือรถพ่วง 188โรงงานเกี่ยวกับ จักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ 31โรงงานเกี่ยวกับ อากาศยาน หรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ 0โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคน หรือสัตว์ ซึ่งมิใช่จักรยานและรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 1โรงงานเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ 13โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้เกี่ยวกับนัยน์ตาหรือการวัดสายตา เลนส์ เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ใช้แสงเป็นอุปกรณ์ในการทำงานหรือเครื่องอัดสำเนาด้วยการถ่ายภาพ 2โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกา หรือเครื่องวัดเวลา 1โรงงานเกี่ยวกับ เพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี 26โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรี ดังกล่าว 0โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือ หรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบริหารร่างกาย การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว 10โรงงานเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลำดับอื่นอย่างใด อย่างหนึ่ง 37โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า 118โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจำหน่ายก๊าซ 33โรงงานจัดหาน้ำ ทำน้ำให้บริสุทธิ์ หรือจำหน่ายน้ำไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม 24โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต 78โรงงานห้องเย็น 68โรงงานซ่อมรองเท้า หรือเครื่องหนัง 0โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจำตัว 0โรงงานเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 895โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทำด้วยเพชร พลอย ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี 0โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลำดับใด 3โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้าเครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ 10โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอำนาจในการประหาร ทำลายหรือทำให้หมดสมรรถภาพในทำนองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว 1โรงงานเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต 45โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) 4โรงงานเกี่ยวกับการผลิต และหรือจำหน่ายไอน้ำ (Steam Generating) 6โรงงานเกี่ยวกับเกลือ 3โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม หม้อไอน้ำ (Boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนำความร้อน ภาชนะทนแรงดัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 4โรงงานเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฎิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 314โรงงานเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 114โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล เสียงหรือภาพ ในรูปอิเล็กทรอนิกส์และสามารถอ่านได้โดยใช้เครื่องมือที่อาศัยแหล่งแสงที่มีกำลังสูง เช่น แสงเลเซอร์ แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของผ 2

สนใจรายชื่อบริษัทติดต่อ : sale@thaibsl.com
ศูนย์รวมรายชื่อโรงงาน อัพเดตทุกเดือน